top of page

Muistathan, että musiikkiterapiaa voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana, jos olet 16–25-vuotias! Musiikkiterapiassa ei tarvitse myöskään osata soittaa! Riittää, että olet kiinnostunut musiikista!

13.3.23 Musiikkiterapiasaari nyt myös HUS-palveluntuottaja (alihankkijana): ryhmämusiikkiterapiaa lapsille ja nuorille tulossa, ryhmät HUS:in lasten- tai nuorisopsykiatrian lähetteellä.

7.2.23 Kevään tarjous: yksi tutustumiskäynti (60 min.) ilmaiseksi JA kuntoutuspsykoterapia 77,60 per 45 min. (eli omavastuu 20 e per kerta, Kelan kuntoutuspäätöksellä, kun normaalisti se on 27,40 e)

4.5.22 Uutta tutkimusta masennuksenhoidosta: Mielenterveyden keskusliiton tutkimuksessa todettiin, että

1) asiakkaat pitivät luovia terapioita parhaina masennuksen hoidossa

2) luovien terapioiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä hoidon tehoon

3) luovien terapioiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä hoidon oikea-aikaisuuteen

12.3.21 Nyt virallisesti yhteistyössä Hyvinpitelyn valtavan ammattitaitoisen ja erinomaisen tärkeää työtä tekevän tiimin kanssa. Tukea lähisuhdeväkivallan kokemuksiin: 

https://www.hyvinpitely.fi

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia

rummut%20soittajan%20puolelta_edited.jpg

Musiikkiterapia on motivoivaa. Musiikkiterapia on tehokasta. Musiikkiterapia koskettaa, koska musiikki kannattelee, auttaa ja antaa sopivasti etäisyyttä ongelmiin.

 

Musiikkiterapia on sekä tieteelliseen tutkimukseen¹ että empiirisiin kuntoutuskäytäntöihin perustuva kuntoutusmuoto. Musiikkiterapiassa musiikkia käytetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapian voima on siinä, että se mahdollistaa muun muassa sanojen tavoittamattomissa olevien asioiden käsittelyn, sellaisten, joihin perinteinen verbaaliterapia ei välttämättä saa kosketusta. Ja vastoin yleistä käsitystä, musiikkiterapiaan tullessa ei tarvitse osata soittaa mitään. Riittää, että olet kiinnostunut musiikista.

Suomessa musiikkiterapeutiksi voi kouluttautua Eino Roiha Instituutin laaja-alaisessa ammattitutkintoon tähtäävässä koulutuksessa, joka on SUMUKE (Suomen musiikkiterapiayhdistys) -hyväksytty koulutus.

¹= Esim. Erkkilä et al 2011. Individual music therapy for depression: randomised controlled trial, BJPsych.

Ks. lisää tutkimuksista: 

Musiikkiterapialla voidaan tukea niin psyykkistä kuin neurologista kuntoutumista: esimerkiksi tunteiden tunnistamista ja niiden käsittelyä, itsetunnon vahvistamista, kehotuntemusta ja motorista kehittymistä tai tarkkaavaisuuden säätelyä. Musiikkiterapian asiakasryhmiä on huomattavan paljon: esimerkiksi masennusta, ahdistuneisuushäiriötä, käytöshäiriöitä ja kommunikaatiohäiriöitä, mukaan lukien puheen- ja kielenkehityshäiriöt, hoidetaan musiikkiterapialla, samoin autismikirjon asiakkaita ja AVH-kuntoutujia, näin joitakin musiikkiterapialla hoidettavia häiriöitä ja oirekuvia mainitakseni.

IMG_5920.WEBP

Mitä musiikkiterapia käytännössä voi olla? 

Musiikkiterapiassa soitetaan eri instrumentteja asiakkaan taitotaso ja kiinnostus huomioiden, kuunnellaan musiikkia, tehdään omia biisejä (ja mahdollisesti  äänitetään niitä), rentoudutaan, puhutaan, maalataan tai piirretään musiikkia kuunnellen tai rentoudutaan vibroakustisin menetelmin eli kaikkea mahdollista mitä ikinä musiikin ja äänen kanssa voikaan vain tehdä. Ryhmämusiikkiterapiassa tehdään samoja asioita, mutta  ryhmässä esimerkiksi vertaistuki ja isommassa bändissä soittaminen mahdollistuvat. Tällöin vuorovaikutus  (myös musiikillinen) on isommassa roolissa kuin yksilöterapiassa.

​   Vibroakustiikka on musiikkiterapian erityismenetelmä, jossa matalia taajuuksia (bassotaajuuksia) johdetaan esim. erityisvalmisteisella tyynyllä tai patjalla lihaksiin, jolloin näiden taajuuksien tuottama värähtely saa lihakset värähtelemään ja rentoutumaan. Käytännössä menetelmä on rinnastettavissa erittäin tehokkaaseen hierontaan ja rentoutukseen, mutta yhdistettynä samanaikaiseen musiikin kuunteluun ja terapeuttiseen keskusteluun, saadaan aikaan erittäin tehokas kokonaisuus.

Minusta
Juhani%20Saari_edited.jpg

Kuva copyright Mikko Saari

to Services
Minä olen:

Juhani Saari, 41-vuotias musiikkiterapeutti, filosofian maisteri musiikkitieteestä ja aktiivinen muusikko, säveltäjä ja äänisuunnittelija. Olen työskennellyt mm. erityisopettajan ja musiikinopettajan sijaisena, äänisuunnittelijana ja bändiryhmän ohjaajana. Musiikkiterapiassa voimme esimerkiksi opetella eri soitinten soittamista, tehdä omia biisejä ja biittejä, improvisoida,  tutustua erilaisiin musiikkiohjelmiin (esim. Garageband, Ableton, nuotinkirjoitusohjelma MuseScore), tehdä äänimaisemia tai GIM-metodilla (Guided Imagery and Music) syvärentoutusta ja musiikkia hyödyntäen työstää keskusteluterapeuttisin metodein sinua vaivaavia asioita ja aiheita. Keskeistä kuitenkin on, että valitsemme yhdessä juuri sinulle sopivat metodit.

Koulutukset

Tutkinnot:

Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Eino Roiha säätiö, 2020. 

Filosofian maisteri (musiikkitieteestä), Helsingin yliopisto 2013.

Lyhyet koulutukset:

Kehon rooli kiintymyksen ja kehityksen vaurioissa. Tony Buckley, Lahti 2022.

"Auta minua vaikka en haluakaan apuasi" – Kiintymysteoreettinen näkökulma epävakaan persoonallisuuden hoidossa, Raphael Gazon, Lahti 2021.

Introduction to Internal Family Systems Therapy, Melbourne (zoom), Simon d'Orsogna. 

GIM I (Guided Imagery and Music), Tampere, Jaana Lehikoinen 2020.

Vibrac I (Vibroakustiikka), Jyväskylä, Marko Punkanen 2019.

to Work
Miten musiikkiterapiaan?

1. Mene lääkärille

2. Hae Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa

3. Aloita terapia

Tarvitset lääkärin lähetteen ja 3 kk jatkuneen hoitosuhteen. Tämä tarkoittaa useimmiten sitä,  että olet kolmen kuukauden aikana käynyt pari kertaa lääkärillä juttelemassa terapiaan hakeutumisesta, saanut diagnoosin ja saanut psykiatrilta B-lausunnon terapiaa varten. Aloita siitä, että varaat ajan yleislääkärille ja kerrot hänelle, että tarvitset mielestäsi terapiaa.

Tai jos haluat tulla omakustanteisesti terapiaan, ole tällöin vain suoraan yhteydessä terapeuttiin.

Kun olet saanut B-lausunnon, haet Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa, lomakkeella KU 131. Kela maksaa kuntoutuspsykoterapiaa musiikki-terapiana 16–25-vuotiaille, sitä vanhemmat joutuvat maksamaan musiikkiterapian itse. Nuoremmat taas tulevat sairaanhoitopiirin kautta. 

Huomaa myös, että "Kuntoutujan katsotaan kuuluvan nuorten kohderyhmään, jos hän ensimmäisen vuoden terapiajaksoa hakiessaan (hakemuspäivämäärä) on alle 26-vuotias."

Ole samalla yhteydessä terapeuttiin, koska sinun on laitettava Kelan hakemukseen sen terapeutin nimi, joka terapian toteuttaa.

Joissain tapauksissa maksavana tahona voi myös olla esim. sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö tai perheneuvola.

Viimeistään silloin, kun olet saanut Kelalta päätöksen, voit aloittaa terapian. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä terapeuttiin jo ennen kuin olet edes saanut myönteisen päätöksen. Joskus voi olla mahdollista aloittaa jo hiukan ennen päätöksen saapumista. Huomaa myös, että terapian alkuun kuuluu ns. arviointijakso, jossa yhdessä terapeutin kanssa tunnustelette sitä, että lähteekö teidän yhteistyönne sujumaan. Jos koet, että se ei onnistu, voit vaihtaa terapeuttia.

Lisää terapiaan hakeutumisesta, ks: 

Hinnasto

Hinnasto

PERUTTU vähäisen osallistujamäärän takia.

Ryhmämusiikkiterapia, 16–25-v., opiskelijat ja työttömät Kelan kuntoutuspäätöksellä, omavastuu 0,00 e / kerta per osallistuja. 

Yksilömusiikkiterapia, 16–25-v., Kelan kuntoutuspäätöksellä, omavastuu   25,00 e / kerta

Aikuisten punkbänditerapiaryhmä 50,00 / kerta per osallistuja. EI TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA RYHMÄÄ.

Yksilömusiikkiterapia, omakustanteisesti 85,00 e / 45 min.

    Yhteys  

040 821 7942,

musiikkiterapiasaari@gmail.com

otan vastaan asiakkaita osoitteessa: 

Metsäpurontie 26, 00630 Helsinki sekä

Lahdessa, Nyanssilla, osoitteessa Hämeenkatu 5.

bottom of page