top of page

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa 16–25-vuotiaille musiikkiterapiana. 

white-fabric-texture-background-design-element_edited.jpg

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on motivoivaa. Musiikkiterapia on tehokasta. Musiikkiterapia koskettaa, koska musiikki kannattelee, auttaa ja antaa sopivasti etäisyyttä ongelmiin.

mikrofoni%20sininen_edited.jpg

Kiinnostus musiikkiin riittää

Vastoin yleistä käsitystä, musiikkiterapiaan tullessa ei tarvitse osata soittaa mitään. Riittää, että olet kiinnostunut musiikista. Asiakkaan taitotaso huomioidaan kaikessa musiikillisessa tekemisessä ja sovitetaan tekeminen sen mukaiseksi.

djembeperhe.jpg

Yksilölliset tavoitteet

Musiikkiterapiassa musiikkia käytetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sanojen tuolla puolen

Musiikkiterapian voima on siinä, että se mahdollistaa muun muassa sanojen tavoittamattomissa olevien asioiden käsittelyn, sellaisten, joihin perinteinen verbaaliterapia ei välttämättä saa kosketusta.

Work Desk

Tiede ja käytäntö

Musiikkiterapia on sekä tieteelliseen tutkimukseen että empiirisiin kuntoutuskäytäntöihin perustuva kuntoutusmuoto. Tieteellisestä tutkimuksesta tarkemmin: ks. Tieteellinen pohja -osiosta.

piano.jpg

Psyykkinen kuntoutus

Musiikkiterapialla hoidetaan esim. masennusta, ahdistusta, skitsofreniaa ja muita psykoottisia häiriöitä. Samoin sitä käytetään hyvin tuloksin mm. päihdekuntoutuksessa. 

sahkokitara kielet.jpg

Neurologinen kuntoutus

Kommunikaatiohäiriöt, autismikirjon asiakkaat, AVH-kuntoutujat, puheen -ja kielenkehityshäiriöt ovat muun muassa kaikki sellaisia häiriöitä tai asiakasryhmiä, joille musiikkiterapiakuntoutuksesta on hyötyä.

Yleisiä teemoja

IMG_5918.WEBP

Yksi musiikkiterapian keskeisimpiä asioita on tunteiden tunnistaminen ja käsittely musiikin kautta. Samoin kehotietoisuus ja sen lisääminen on terapiaprosessissa monasti luontevasti mukana. Kuin varkain, musiikkiterapiassa saadaan usein parannettua asiakkaan itsetuntoa, koska musiikin tekemisen kautta saadaan sellaisia positiivisia kokemuksia, jotka hyvin herkästi vaikuttavat positiivisesti itsetuntoon.

white-fabric-texture-background-design-element.jpg

Mitä musiikkiterapia voi käytännössä olla?

​Musiikkiterapiassa voimme soittaa valmiita kappeleita tai improvisoida eri soittimilla – tai opetella soittamaan eri instrumentteja taitotasosi ja kiinnostuksesi huomioiden. Tai voimme kuunnella musiikkia, tehdä omia biisejä ja biittejä ja mahdollisesti  äänittää niitä. Voimme  puhua, maalata tai piirtää musiikkia kuunnellen, tutustua erilaisiin musiikkiohjelmiin (esim. Garageband, Logic, Musescore)  tai rentoutua vibroakustisin menetelmin. Tai sitten voimme GIM-metodilla (Guided Imagery and Music) syvärentoutusta ja musiikkia hyödyntäen työstää sinua vaivaavia asioita ja aiheita. Keskeistä kuitenkin on, että valitsemme yhdessä juuri sinulle sopivat metodit. 

Ryhmämusiikkiterapiassa tehdään samoja asioita, mutta  ryhmässä esimerkiksi vertaistuki ja isommassa bändissä soittaminen mahdollistuvat. Tällöin vuorovaikutus  (myös musiikillinen) on isommassa roolissa kuin yksilöterapiassa.

Vibroakustiikka on musiikkiterapian erityismenetelmä, jossa matalia taajuuksia (bassotaajuuksia) johdetaan esim. erityisvalmisteisella tyynyllä tai patjalla lihaksiin, jolloin näiden taajuuksien tuottama värähtely saa lihakset värähtelemään ja rentoutumaan. Käytännössä menetelmä on rinnastettavissa erittäin tehokkaaseen hierontaan ja rentoutukseen, mutta yhdistettynä samanaikaiseen musiikin kuunteluun ja terapeuttiseen keskusteluun, saadaan aikaan erittäin tehokas kokonaisuus.

Flute
dense-blue-cloud-haze-liquid.jpg

Minä olen

359677906_956085392167541_76934436476987

Juhani Saari, 42-vuotias musiikkiterapeutti, filosofian maisteri musiikkitieteestä ja aktiivinen muusikko, säveltäjä ja äänisuunnittelija. Olen työskennellyt mm. erityisopettajan ja musiikinopettajan sijaisena, äänisuunnittelijana teattereissa ja bändiryhmien ohjaajana. 

Terapeuttina otteeni on hyvin integratiivinen, eli yhdistelen eri terapiasuuntauksista omaan työskentelyotteeseeni sopivimpia näkökulmia ja käytäntöjä. Traumaterapian puolelta olen saanut paljon vaikutteita, joista huomio turvallisuuden tunteen ja sosiaalisen liittymisen tärkeydestä on työskentelyni kulmakiviä. Psykodynaamisesta ajatusmaailmasta tunteiden ja traumamuistojen huomioiminen ja läpikäyminen on keskeisessä roolissa. Kognitiiviselta puolelta olen hyödyntänyt psykoedukaatiota,  ydinuskomusten käsittelyä sekä runsasta mindfulnessin käyttöä. Uusinta suuntausta edustaa IFS, eli sisäisen perheen systeemiterapia, josta olen ammentanut myös paljon ja jossa mm. tutustutaan ihmisen eri puoliin.

dense-blue-cloud-haze-liquid.jpg

Koulutukset

Tutkinnot:

Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Eino Roiha säätiö, 2020. 

Filosofian maisteri (musiikkitieteestä), Helsingin yliopisto 2013.

Lyhyet koulutukset:

"Auta minua vaikka en haluakaan apuasi" – Kiintymysteoreettinen näkökulma epävakaan persoonallisuuden hoidossa, Raphael Gazon, Lahti 2023. Uudestaan, oli niin hyvä.

Kehon rooli kiintymyksen ja kehityksen vaurioissa. Tony Buckley, Lahti 2022.

"Auta minua vaikka en haluakaan apuasi" – Kiintymysteoreettinen näkökulma epävakaan persoonallisuuden hoidossa, Raphael Gazon, Lahti 2021.

Introduction to Internal Family Systems Therapy, Melbourne (zoom), Simon d'Orsogna. 

GIM I (Guided Imagery and Music), Tampere, Jaana Lehikoinen 2020.

Vibrac I (Vibroakustiikka), Jyväskylä, Marko Punkanen 2019.

blue-smoke-background-textured-wallpaper-high-resolution.jpg

Tieteellistä pohjaa

Musiikkiterapiaa on tutkittu viime vuosikymmeninä jo huomattavan paljon. Tätä kuvastaa mm. se, että myös meta-analyyseja ja cochrane-katsauksia alkaa olla (eli tutkimuksia aiemmista tutkimuksista: luotettavinta tämänhetkistä tieteellistä tietoa). Olen koonnut alle joitain tärkeitä musiikkiterapian tutkimuksia ja tutkijoita, jotka puhuvat musiikkiterapian hyötyjen puolesta. 

Erityismaininnan tutkimuksista saa Mielenterveyden keskusliiton tutkimus, jossa luovat terapiat pärjäsivät jopa paremmin kuin perinteinen psykoterapia (linkki alla, Masennus-osiossa): 

1) asiakkaat pitivät luovia terapioita parhaina masennuksen hoidossa

2) luovien terapioiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä hoidon tehoon

3) luovien terapioiden asiakkaat olivat tyytyväisimpiä hoidon oikea-aikaisuuteen

Masennus:

Ahdistus ja kipu

Skitsofrenia ja muut psykoottiset häiriöt

Päihdeongelmaisten musiikkiterapia

Aivojen kuntoutus:

Neurologisten erityislasten ja -aikuisten kuntoutusta

blue-smoke-background-textured-wallpaper-high-resolution.jpg

Miten musiikkiterapiaan?

1

Mene lääkärille

Tarvitset lääkärin lähetteen ja 3 kk jatkuneen hoitosuhteen. Tämä tarkoittaa useimmiten sitä,  että olet kolmen kuukauden aikana käynyt pari kertaa lääkärillä juttelemassa terapiaan hakeutumisesta, saanut diagnoosin ja saanut psykiatrilta B-lausunnon terapiaa varten. Aloita siitä, että varaat ajan yleislääkärille ja kerrot hänelle, että tarvitset mielestäsi terapiaa.

Tai jos haluat tulla omakustanteisesti terapiaan, ole tällöin vain suoraan yhteydessä terapeuttiin.

2

Hae Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa

Kun olet saanut B-lausunnon, haet Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa, lomakkeella KU 131. Kela maksaa kuntoutuspsykoterapiaa musiikki-terapiana 16–25-vuotiaille, sitä vanhemmat joutuvat maksamaan musiikkiterapian itse. Nuoremmat taas tulevat sairaanhoitopiirin kautta. 

Huomaa myös, että "Kuntoutujan katsotaan kuuluvan nuorten kohderyhmään, jos hän ensimmäisen vuoden terapiajaksoa hakiessaan (hakemuspäivämäärä) on alle 26-vuotias."

Ole samalla yhteydessä terapeuttiin, koska sinun on laitettava Kelan hakemukseen sen terapeutin nimi, joka terapian toteuttaa.

Joissain tapauksissa maksavana tahona voi myös olla esim. sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö tai perheneuvola.

3

Aloita terapia

Viimeistään silloin, kun olet saanut Kelalta päätöksen, voit aloittaa terapian. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä terapeuttiin jo ennen kuin olet edes saanut myönteisen päätöksen. Joskus voi olla mahdollista aloittaa jo hiukan ennen päätöksen saapumista. Huomaa myös, että terapian alkuun kuuluu ns. arviointijakso, jossa yhdessä terapeutin kanssa tunnustelette sitä, että lähteekö teidän yhteistyönne sujumaan. Jos koet, että se ei onnistu, voit vaihtaa terapeuttia.

Lisää terapiaan hakeutumisesta, ks: 

textured-painted-background-wallpaper-blue-abstract-art.jpg

Yksilömusiikkiterapia

16–25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia Kelan kuntoutuspäätöksellä, omavastuu 45,00 e per kerta.

Yksilömusiikkiterapia omakustanteisesti

Kaikenikäisille musiikkiterapiaa, psyykkistä tai neurologista kuntoutusta, 100,00 e per kerta.

Yksilömusiikkiterapian tutustumiskäynti

Tule tutustumaan musiikkiterapiaan, YKSI KÄYNTI ILMAISEKSI.

Ryhmämusiikkiterapia

HUS:in musiikkiterapiaryhmät, ei tällä hetkellä toiminnassa olevaa ryhmää. Ilmainen. Ryhmät HUS:in kautta.

Punkbänditerapia

Punkbänditerapiaa: tule soittamaan punkbändissä ja terapoidu siinä ohessa. EI TOIMINNASSA OLEVAA RYHMÄÄ tällä hetkellä. 50 e per kerta

Hinnasto

    Yhteys  

040 821 7942

Helsingissä:
otan asiakkaita vastaan osoitteissa Metsäpurontie 26 sekä Koskelantie 5, mutta Koskelantien osoite saattaa vaihtua pikapuoliin, tästä lisätietojan myöhemmin.

Lahdessa:
otan vastaan asiakkaita osoitteessa Hämeenkatu 5

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Yhteistyössä

hyvinpitely-logo-150.png
aalloistakuvio.jpg

Hyvinvointia

Aalloista

Sininen savel.jpeg

Sininen Sävel

Näyttökuva 2024-3-4 kello 13.53_edited.j
bottom of page